کنترل شاگرد


امروزه یه معضلی اصلی مربیان همین کاغذه، شاگردا یادشون نیست چه برنامه ای داشتن یا برنامه هارو گم میکنه به همین خاطر مربی نمیتونه برنامه دقیقی براساس وضعیت گذشته شاگردا بنویسه. با باشگاه، مربیان عزیز و متخصصان تغذیه میتونن برنامههای شاگردان خودشون رو کنترل و گزارش از عملکرد فعالیت هر کدوم از شاگردانشون رو بگیرن و بتونن طبق برنامه های قبلی، برنامه های دقیق تری و بهتری برای شاگردان خودشون بنویسن.