باشگاه بدنسازی

مجموعه ورزشی نواندیشان در سال 1400 با هدف ارتقای سطح سرانه ورزشی کشور و ارائه خدمات نوین و پیشرفته فعالیت خودرا آغاز نمود. در این مدت کوتاه، این مجموعه توانسته است با برنامه ریزی دقیق و نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات و ایجاد فضای ورزشی استاندارد، اقدام به احداث 5 شعبه مجزا ویژه آقایان و بانوان نماید.